Sứ mệnh
TUYÊN BỐ SỨ MỆNH DUY NHẤT MÀ VẤN ĐỀ LÀ NHỮNG Ý TƯỞNG ĐƠN GIẢN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHẤP NHẬN

Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi tạo nên một thành phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của Financial.org. Tuyên bố ngắn gọn này tuyên bố mục đích của tổ chức của chúng tôi và xác định lý do cho sự tồn tại của chúng tôi. Tuyên bố này cung cấp khuôn khổ và bối cảnh để giúp hướng dẫn các chiến lược và hành động của tổ chức này bằng cách đạt được mục tiêu tổng thể của chúng tôi.

Cuối cùng, tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi giúp hướng dẫn các quá trình ra quyết định; ngược lại, những quyết định này làm rõ sứ mệnh của tổ chức của chúng tôi với các thành viên, nhà cung cấp dịch vụ tài chính và cộng đồng người sử dụng toàn cầu.

Tuyên bố sứ mệnh của Financial.org:

Làm cho Giáo dục Tài chính có sẵn cho mọi người cần nó là một quá trình phức tạp. Điều cần có sự cộng tác chặt chẽ và đòi hỏi sự chăm chỉ, kiến ​​thức và chuyên môn không thể tin được để đưa ý tưởng đáng kinh ngạc này vào hành động và thu được kết quả. Chúng tôi muốn xây dựng Thương hiệu và Nền tảng Giáo dục TÀI CHÍNH của chúng tôi dựa trên các triết lý sáng lập ở trên với những người có cùng mục tiêu, ý tưởng, niềm đam mê và quan điểm chung với của chúng tôi.

  1. Giáo dục thành viên của chúng tôi với kiến ​​thức và kỹ năng tài chính thực tế, xu hướng thị trường mới nhất và các khái niệm đầu tư để họ có thể đạt được tự do tài chính suốt đời.
  2. Tạo cơ hội cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính tiếp cận với một nhóm khách hàng đa dạng có kiến thức và ổn định trên một số nền kinh tế dựa trên chính trị và địa lý.
  3. Cung cấp một nền tảng tài chính trung lập trong đó đặt kiến thức & giáo dục làm trọng tâm chính hướng tới cộng đồng toàn cầu.
CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019