បេសកម្ម
មានតែ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​បេសកកម្ម​ដែល​មាន​តម្លៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ជា​គំនិត​សាមញ្ញ​អាច​ទទួលយកបាន​ពី​មនុស្សគ្រប់ៗ​រូប​បាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកម្មរបស់យើងបង្កើតជាសមាសភាគដ៏​សំខាន់នៃយុទ្ធិសាស្រ្តរួមរបស់​ Financial.org ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីនេះបានប្រកាសគោលបំណងអង្គភាពរបស់យើងនិងកំណត់ហេតុផលសម្រាប់វត្តមាន​យើង។ វាផ្ដល់នូវក្របខ័ណ្ឌនិងបរិបទដើម្បីជួយណែនាំយុទ្ធិសាស្រ្តនិងសកម្មភាពរបស់អង្គភាពនេះដោយការកំណត់​គោលដៅរួមរបស់យើង។

ទីបំផុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកម្មរបស់យើងអាចជួយដល់​យើង​ក្នុងការដឹកនាំធ្វើការសម្រេចចិត្តលើ​បញ្ហាផ្ទៃក្នុងដើម្បីបញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​នូវ​បេសកម្មរបស់អង្គភាពនេះដល់សមាជិក អ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងសហគមន៍។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកម្មរបស់​ Financial.org៖

ការធ្វើ​ឱ្យ​ការ​អប់រំហិរញ្ញវត្ថុមាន​ដល់អ្នករាល់​គ្នា​ដែលត្រូវការវាគឺជា​កិច្ច​ការ​ដ៏​ស្មុគ្រស្មាញ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលថា​វាជាការងារល្អឥតខ្ចោះដែល​មាន​ Financial.org ។ វាត្រូវការ​កិច្ច​សហការដ៏​ធំសម្បើមនិងការងារ​ដ៏លំបាក​មិនគួរឱ្យជឿក្នុងការធ្វើ​ឱ្យ​​គំនិតមិនគួរឱ្យជឿនេះមាន​សកម្ម​ភាពនិងលទ្ធផល។ យើងចង់កសាង Financial.org ដែលមានមូលដ្ឋានលើទស្សនវិជ្ជាស្ថាបនិកខាងលើជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលមានគោលដៅ គំនិត​ ចំណង់ចំណូលចិត្ត​និងទស្សនៈវិស័យរួមដូច​យើង។

  1. ការអប់រំសមាជិករបស់យើងជាមួយនិងចំណេះដឹងនិងជំនាញជាមូលដ្ឋានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និន្នាការទីផ្សារចុងក្រោយបំផុតនិងមនោគមវិជ្ជាវិនិយោគដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអាច​សម្រេចបាននូវសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុង​ជីវិត។
  2. ការបង្កើតឱកាសសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ចេញ​ពីក្រុមអតិថិជនចំរុះដែលមានស្ថិរភាពនិងចំណេះដឹង​ទូទាំងសេដ្ឋកិច្ចភូមិសាស្ត្រនយោបាយច្រើន​កន្លែង។
  3. ដើម្បីផ្តល់នូវវេទិការហិរញ្ញវត្ថុអព្យាក្រឹតដែលបានដាក់ចំណេះដឹងនិងការអប់រំដែលជាការផ្តោតចំបង​របស់ខ្លួនទៅសហគមន៍ពិភពលោក។
អាចរកទាញយកបាន
អាចរកទាញយកបាន
ទាញយក​កូនកម្មវិធី​លើ​ទូរសព្ទដៃ​ជាផ្លូវការ​របស់យើង​នៅថ្ងៃនេះ។
Financial.org គឺជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​មួយ។ យើង​មិន​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណា​មួយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតផល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ។
រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង © 2016 - 2019